Nahoru

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí

Přestože nepatříme k největším realitním kancelářím na českém trhu, věnujeme u nás v Reality nás baví s.r.o., IČO: 05600839, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00  Brno (dále jen „my“), ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Plné znění Ochrany osobních údajů si můžete stáhnout ve formátu PDF  (90 kb).

A.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, příslušnost, rodné číslo a číslo/čísla účtu/ů , které jsou nezbytné zejména pro účely vypracování smluv, a to jak smluv vztahujících se k námi poskytovaným službám, tak smluv o prodeji/převodu/pronájmu nemovitosti, tedy těch, které zajišťujeme v rámci plnění našich závazků vůči vám;

2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, případně váš kontakt na sociálních sítích;

3. údaje o vašich poptávkách/nabídkách, kterými jsou zejména údaje o druzích nemovitostí, které naším prostřednictvím poptáváte nebo nabízíte;

4. údaje nezbytné pro rozhodnutí o uzavření smlouvy, kterými jsou zejména údaje o vaší finanční situaci, o plánovaném způsobu financování vašeho záměru, případně o dalších skutečnostech majících vliv na zájmy účastníků prodeje/převodu/pronájmu nemovitosti, jako jsou skutečnosti ovlivňující rychlost podpisu smlouvy, a pod.;

5. údaje o vašem chování na webu, zejména služby a nabídky, které si zobrazujete, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

6. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašich poptávek/nabídek, údajů o službách, které u nás využíváte, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, preferencích a vztahu k různým službám;

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

a) bez vašeho souhlasu na základě zákonného důvodu, kterým může být plnění smlouvy, náš oprávněný zájem nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo

b) na základě vašeho souhlasu.

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo spolu podepíšeme smlouvu. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud s námi komunikujete pomocí realitních serverů nebo pokud vyplníte na našich stránkách poptávkový/nabídkový formulář.

Na základě oprávněných zájmů vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze za podmínky, že před našimi oprávněnými zájmy nemají přednost vaše oprávněné zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

B.1. Pokud navštívíte náš web

B.1.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu;
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy;
 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše služby.

B.1.2. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte web realitynasbavi.com, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
 • vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu;
 • testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z objednávání u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 • předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

 • IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);
 • operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
 • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
 • adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku

B.2. Pokud vyplníte a odešlete náš poptávkový/nabídkový formulář

V případě, že vyplníte a odešlete náš poptávkový nabídkový formulář, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web, ale navíc provádíme také následující zpracování:

B.2.1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud u nás vyplníte a odešlete poptávkový/nabídkový formulář, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce na základě našeho oprávněného zájmu (tedy i bez vašeho výslovného souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pokud u nás vyplníte a odešlete poptávkový/nabídkový formulář, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
 • poskytováním nabídek na míru, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich poptávkách/nabídkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste tedy u nás poptávali byt 2+kk v konkrétní lokalitě, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na byty 2+kk nebo větší v této lokalitě anebo v jejím nejbližším okolí.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) .

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.3. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek třetích stran (zejména realitních serverů nebo developerských projektů)

V případě, že odpovíte na naši inzerci anoncovanou na webových stránkách některého z realitních serverů případně na stránkách některého z námi zprostředkovávaných developerských projektů, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud vyplníte a odešlete náš poptávkový/nabídkový formulář.

B.4. Pokud projevíte vážný zájem využít našich služeb – rozhodnutí o uzavření smlouvy

V případě, že se nacházíte v roli zájemce o koupi/převod/nájem nemovitosti a projevíte vážný zájem o nemovitost, jejíž prodej/převod/pronájem zprostředkovává naše společnost, provádíme následující zpracování vašich údajů:

B.4.1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud jste zájemce o koupi/převod/nájem nemovitosti a projevíte svůj zájem o nemovitost, jejíž prodej/převod/pronájem zprostředkovává naše společnost, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce a údaje nezbytné pro rozhodnutí o uzavření smlouvy na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem rozhodnutí o uzavření smlouvy.

To znamená, že tyto údaje použijeme zejména:

 • pro potřeby objektivního zvážení nabídek zájemců o koupi/převod/nájem nemovitosti při maximální reflexi zájmů prodávajícího.

V praxi to znamená, že pokud nejsou ohroženy zájmy prodávajícího z hlediska očekávané ceny a termínů, případně jiné relevantní podmínky prodávajícího, jsou pro kontraktační jednání oslovováni zájemci podle pořadí v jakém projevili svůj zájem o koupi/převod/nájem nemovitosti .

B.5. Pokud s námi uzavřete smluvní vztah

V případě, že s námi uzavřete smluvní vztah provádíme následující zpracování:

B.5.1. Zpracování na základě plnění smlouvy

Jestliže s námi uzavřete smluvní vztah, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních ujednání vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce.

To, že tyto údaje použijeme za účelem plnění smluvních ujednání, znamená, že je použijeme zejména:

 • pro potřeby zpracování patřičné smlouvy o prodeji/převodu/pronájmu nemovitosti; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat spolupracující advokátní kanceláři;
 • abychom s vámi mohli komunikovat o postupu plnění smluvních ujednání, například vás informovat o načerpání financí do úschovy, o uložení návrhu na vklad do katastru nemovitostí, atp.;
 • pro potřeby navazujících služeb, mezi které zejména patří zajištění financování, zpracování štítku energetické náročnosti budovy, příprava podkladů pro správné odvedení daně z nabytí nemovitosti a s tím související vypracování odhadu ceny nemovitosti, pomoc se zajištěním přepisu energií apod.; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům realizujícím výše uvedené služby, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
 • v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte, jak je popsáno v části Pokud s námi uzavřete smluvní vztah.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou ke splnění smluvních ujednání, a dále ještě po dobu 5 let .

B.5.2. Zpracování na základě oprávněného zájmu

Pokud s námi uzavřete smluvní vztah, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

Pokud s námi uzavřete smluvní vztah, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší poptávce/nabídce za účelem:

 • získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
 • poskytováním nabídek na míru, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich poptávkách/nabídkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Pokud jste tedy naším prostřednictvím zakoupili byt 2+kk v konkrétní lokalitě za účelem investování, můžeme vás oslovit s cílenou nabídkou na byty 2+kk nebo větší v této lokalitě anebo v jejím nejbližším okolí.

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) .

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

B.5.3. Zpracování na základě plnění právních povinností

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o poptávce/nabídce, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou osobní údaje součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

B.6. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonních hovorů, e-mailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci (včetně případných nahrávek hovorů) na základě našeho oprávněného zájmu (tedy i bez vašeho souhlasu) za účelem:

 • vyřízení vašich požadavků; pokud s námi máte uzavřený smluvní vztah a váš požadavek se vztahuje k této smlouvě, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
 • evidence vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že jsou plněny řádně a včas;
 • prokazování, že jsme přijali a zpracovali informace vzniklé nebo vyplývající z plnění smlouvy, např. když nám touto cestou sdělujete vaše stanoviska, požadavky nebo nové okolnosti;
 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.
 • Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení poskytování námi zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

  B.7. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám váš souhlas poskytnete.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu v případě některých cookies. Bližší informace ke cookies naleznete v části Využívání souborů cookies a dalších technologií
 • Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

  Souhlas nám v praxi můžete poskytovat např. v případě marketingové komunikace či profilování a zpracovávání vašich osobních údajů prostřednictvím dat elektronických komunikací.

  C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

  V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

  Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

  • v souvislosti s plněním smluvních závazků našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud s námi uzavřete smluvní vztah, konkrétně
   • spolupracujícím advokátům, kteří připravují smlouvy a další právní dokumenty související s prodejem/převodem/pronájmem vašich nemovitostí, zejménaJUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář, IČ 71447202, ev. č. ČAK 13436;
   • obchodním zástupcům;
   • partnerům, kteří našim klientům (vám) zajišťují služby spojené s financováním a/nebo pojištěním nemovitostí;
   • odhadcům a soudním znalcům, kteří pro nás zpracovávají znalecký posudek za účelem stanovení daně z nabytí nemovitých věcí;
   • partnerům, kteří pro nás zpracovávají průkaz energetické náročnosti budov;
   • relevantním úřadům, které vstupují do procesu převodu vlastnických práv k nemovitým věcem;
   • společnostem zprostředkovávajícím distribuce energií (silová elektřina, plyn, voda), jako jsou E-ON, ČEZ, Innogy, MND, VaK, atp.
  • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání souborů cookies a dalších technologií, a to konkrétně:
   • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads
   • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

  Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

  • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Microsoft a Google;
  • provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google Analytics a HotJar (HotJar Ltd, se sídlem 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta), kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;
  • poskytovatelé nástrojů pro správu a nahrávání telefonických hovorů, zejména T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681;
  • poskytovatelé účetních služeb, zejména Ing. Jiřina Stejskalová, BA, IČO 69713014.

  Se zpracovateli vašich osobních údajů máme uzavřeny příslušné smlouvy, které upravují postupy, pravidla jakož i další okolnosti zpracování vašich osobních údajů zpracovateli, jakož i závazek zpracovatele zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se zpracovatel dozví při zpracování vašich osobních údajů.

  V některých případech také zpracováváme vaše osobní údaje jako zpracovatel, a to pokud:

  • s vámi uzavíráme smlouvu v zastoupení třetí strany, která vám poskytuje dodatečné služby, jako je výstavba domu na zakoupeném pozemku, nebo rekonstrukce či modernizace nemovitosti, která je předmětem tohoto smluvního vztahu nebo s vámi v zastoupení takové třetí strany vyřizujeme reklamaci.

  D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

  Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu. Vaše osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, například když na vás dostaneme kontakt prostřednictvím jiné realitní kanceláře, nebo prostřednictvím některé ze spolupracujících fyzických či právnických osob.

  E. Předávání údajů mimo EU

  V určitých případech dochází (či může docházet) k tomu, že vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, to však pouze při splnění níže uvedených podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

  Vaše osobní údaje tak předáváme do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:

  a) za podmínky, že Vaše osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo

  b) v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak: 

  (i) za podmínky, že jsou ze strany příjemce vašich osobních údajů (tedy osoby, které jsou Vaše osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany vašich osobních údajů, a to nejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk):

  (ii) za podmínky, že (1) předání vašich osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi společností a vaší osobou (zejména tedy pracovní či jiné obdobné smlouvy), nebo (2) že jste k domu dali váš výslovný souhlas.

  F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

  Právo na přístup

  Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již za poplatek. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném a běžně používaném elektronickém formátu.

  Právo na opravu

  Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

  Právo na výmaz

  V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
  • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

  Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?).

  Právo na omezení zpracování

  V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
  • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

  Právo na náhradu újmy

  Máte vůči nám právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která vám vznikne porušením našich povinností v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a my jsme je tak povinni vám utrpěnou újmu nahradit. Odpovídáme též za újmu způsobenou vám ze strany zpracovatelů, kterým jsme předali Vaše osobní údaje.

  Právo vznést námitku proti zpracování

  Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to způsobem popsaným v části Jak lze uplatnit jednotlivá práva? Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.

  Právo podat stížnost

  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  G.  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu reality@realitynasbavi.com nebo telefonicky na čísle +420 739 626 577.

  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.